08.07.2009 | Czytano: 1524

Siatkówka plażowa na Podhalu

Regulamin VI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF /eliminacje strefowe/ oraz Otwartych Mistrzostw Rabki Zdrój 2009 w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Cel: popularyzacja siatkówki plażowej

Organizatorzy: Ognisko TKKF „Carlina” w Rabce Zdroju, MKS Rabka Zdrój-Korzeniowski.pl, Partnerzy: Małopolskie TKKF-Zarząd Wojewódzki w Krakowie, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rabka Zdrój

Wsparcie medialne: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski

Termin i miejsce: 01.08.2009, godz. 9.00, Rabka Zdrój - Park Zdrojowy

Zasady uczestnictwa:
- w turnieju uczestniczą zespoły dwuosobowe w osobnych kategoriach kobiet i mężczyzn bez ograniczeń wiekowych, dopuszcza się zespoły mieszane, które zaliczone będą do kategorii mężczyzn
- w turnieju mogą brać udział amatorzy oraz zawodnicy z licencją PZPS max. do poziomu III ligi
- uczestnicy turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność
- zgłoszenie zespołu przed turniejem o godz. 9.00 w miejscu zawodów wraz z dokonaniem wpłaty startowej w wys. 10,-

System rozgrywek: dostosowany do ilości zgłoszonych zespołów, w zawodach obowiązują przepisy PZPS – siatkówka plażowa,

Klasyfikacja i nagrody: dwa zespoły w kategorii kobiet i dwa w kategorii mężczyzn uzyskują kwalifikacje do zawodów finałowych Mistrzostw TKKF w Krakowie w dniu 30.08.2009, prowadzona będzie jednocześnie klasyfikacja Otwartych Mistrzostw Rabki Zdrój w dwóch kategoriach


Informacje i kontakt: tel. 504 003 240

Komentarze

reklama