19.02.2018 | Czytano: 1624

Wybrano władze UKS „Gimpel”

Zgodnie ze statutem UKS „Gimpel” Nowy Targ, co trzy lata odbywają się walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Tegoroczne, obejmowało okres lat 2015-2017.

W wygłoszonym sprawozdaniu prezes Klubu podzielił się z zebranymi informacjami dotyczącymi działalności i osiągnięć.
W roku 2017, w sekcjach klubowych, ćwiczyły (systematycznie) 52 osoby (24 w lekkoatletycznej, 28 w koedukacyjnej piłki siatkowej). W okresie sprawozdawczym, czasowo działały sekcje, halowej piłki nożnej i piłki ręcznej, w zajęciach uczestniczyło do 70 osób. W latach 2015-2017, wszystkimi formami działalności sportowej objętych było, odpowiednio: 2500, 3000, 2300 uczennic i uczniów I Liceum, absolwentów i uczniów innych szkół. Lekkoatleci brali udział w 19 - 23 imprezach w sporcie kwalifikowanym.

Zarząd współorganizował, z absolwentami I Liceum, dziewięć turniejów w piłce siatkowej, w tym jako jedyne stowarzyszenie sportowe na terenie miasta Nowy Targ i Powiatu, z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

I Liceum i UKS „Gimpel” w klasyfikacjach ogólnopolskich w lekkoatletyce:
sport szkolny
1. 2016 r. Łódź – ósme miejsce w Ogólnopolskim Finale Biegów Przełajowych Vena Cross.
2. Ogólnopolska Liga Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych – dziewczęta 2014/2015 – open - 35 na 237 szkół, wśród liceów, sms i zso – 26 na102; 2015/2016 – open – 19 na 218 szkół, wśród liceów, sms i zso – 16 na 96; 2016/2017 – open – 16 na 222 szkoły, wśród liceów, sms, zslic. i zso – 15 na 99;
chłopcy 2014/2015 – open – 25 na 268 szkół, wśród liceów, sms i zso – 12 na 95; 2015/2016 – open – 39 na 247 szkół, wśród liceów, sms i zso – 16 na 84; 2016/2017 – open – 17 na 242 szkoły, wśród liceów, sms, zslic. i zso – 6 na 83.

3. Sport kwalifikowany
2015 r. – 41miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Juniorów,
2016 r. - 36 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Juniorów,
2017 r. – 62 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Juniorów
2017 – 48 miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Lekkoatletycznej Seniorów, 11 miejsce w II Lidze.

I Liceum i UKS „Gimpel” w wojewódzkich zawodach
1.Małopolskie współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (finały wojewódzkie), udział lekkoatletów: 2015/2016 – Szkoła 2 miejsce, w tym lekkoatleci 47% pkt – powiat 3 miejsce, w tym lekkoatleci ponad 23% wszystkich punktów zdobytych przez szkoły z terenu powiatu; 2016/2017 – Szkoła 2 miejsce, w tym lekkoatleci 55% pkt – powiat 2 miejsce, w tym lekkoatleci 25% wszystkich punktów zdobytych przez szkoły z terenu powiatu.
2. Medale na mistrzostwach województwa i równorzędnych: 2015 – 11 złotych, 6 srebrnych, 6 brązowych; 2016 – 10 złotych, 8 srebrnych, 10 brązowych; 2017 – 8 złotych, 3 srebrne, 16 brązowych.

W wyniku wyborów, zarząd ukonstytuował się w składzie - Piotr Jabłoński prezes, Barbara Wcisło sekretarz, Joanna Jethon-Sułkowska skarbnik; komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie – Ewa Kolasa przewodnicząca, Agnieszka Paprocka - Maciaś sekretarz, Szymon Pohrebny członek komisji.

Prezes Klubu złożył serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały w działalności finansowej, organizacyjnej i sportowej, w szczególności: Pani Marii Kopeć Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego, Paniom Joannie Jethon – Sułkowskiej, Barbarze Wcisło, Ewie Kolasa, Agnieszce Maciaś – Paprockiej, Panu Szymonowi Pohrebnemu - nauczycielom w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, Absolwentom - Pani Monice Posmyk, Panom, Hubertowi Derebasowi i Hubertowi Borowskiemu, Pani Barbarze Jethon właścicielce Biura Obrachunkowego.

Piotr Jabłoński
 

Komentarze

reklama