01.05.2011

Zwycięstwo Zygmunta Soliwody (+zdjęcia)

Zdjęcie 1 / 45
Powiązane artykuły

Zwycięstwo Zygmunta Soliwody (+zdjęcia)

01.05.2011

W Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach rozegrano XVI Indywidualny Międzynarodowy Turniej Szachowy w ramach Dni Gorlic. Organizatorami byli: Gorlicki Klub Szachowy „Kornuty” oraz Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach. Celami turnieju było umożliwienie międzynarodowych kontaktów sportowych , popularyzacja "gry królewskiej", wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych oraz promocja Gorlic, jako mecenasa szachów.