04.04.2019 | Czytano: 1869

W Nowym Targu powstaje SMS

W roku szkolnym 2019/20 prowadzony będzie nabór do klas pierwszych Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ. Szkolenie sportowe będzie przeprowadzane w dyscyplinie: piłka nożna.

Uczniem klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ może być uczeń, który:
1. jest absolwentem:
a. 8-letniej szkoły podstawowej
b. 3-letniego gimnazjum;
2. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
3. weźmie udział w próbie sprawności fizycznej i specjalnej w wyniku czego uzyska odpowiednią ilość punktów;
4. w ustalonym terminie złoży podanie o przyjęcie do szkoły; (formularz do pobrania na stronie)
Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w odpowiednim czasie należy dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne:
a. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub wynikach egzaminu gimnazjalnego
b. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
c. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;
d. kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy);
e. kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli dotyczy);
f. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
g. w sytuacji przynależności do klubu sportowego innego niż „NKP Podhale” opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe o przynależności do klubu, osiągnięciach sportowych oraz klasie sportowej;
h. jeśli rodzic wyraża chęć- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji; (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy);
i. odpis aktu urodzenia (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem);
j. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
Dodatkowo:
1. Jeżeli kandydat jest reprezentantem Polski w wyżej wymienionej dyscyplinie, jest on zwolniony z egzaminu sprawnościowego i tym samym otrzymuje maksymalną ilość punktów.
2. O przyjęciu do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - Podhale Nowy Targ zdecydują wyniki:
a. próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w oparciu o wytyczne PZPN, Dyrekcja APP – NKP Klubu Sportowego „NKP PODHALE” , kandydat może zdobyć - maksymalnie 100 pkt.
b. dydaktyczne – max 200 punktów :
I. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach danego egzaminu.
II. Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć wskazanych przez szkołę (matematyka, język obcy nowożytny i wychowanie fizyczne).
III. Dodatkowe punkty kandydat uzyskuje za szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną
IV. Roczna ocena z zachowania co najmniej poprawna.
Na podstawie powyższego Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową.
3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej.
4. W wypadku nieuzyskania wystarczającej liczby punktów ze świadectwa i egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, przy jednoczesnym wysokim wyniku testu sprawnościowego, na wniosek rodzica Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przyjęciu ucznia do szkoły po ponownym rozpatrzeniu kandydatury.
Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie www.nkp.podhale.pl w zakładce „Akademia Piłkarska” lub w sekretariacie klubu „NKP PODHALE”, ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ, który udziela dodatkowych informacji telefonicznych w godz. ustalonych na stronie www.nkp.podhale.pl.
W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

TERMINARZ REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOWSTWA SPORTOWEGO PODHALE NOWY TARG NA ROK SZKOLNY 2019/20
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15.03.2019 do 15.04.2019
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* od 22.04.2019 do 30.04.2019
3. Termin ogłoszenia wyników sprawności fizycznej 16.05.2019
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do NLOMS Podhale Nowy Targ o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego od 20.06.2019 do 28.06.2019 do godz. 15.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 02.07.2019 do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 02.07.2019 do godz. 12.00
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum Sportowego od 03.07.2019 od godz. 12.00 do 03.07.2019 do godz. 15:00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 04.07.2019 do godz.12:00
*Dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w w/w terminie- zostaje wyznaczony termin uzupełniający dnia 06.06.2019 r. Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla tych osób- 09.06.2019 r.


Pliki do pobrania:

- Ogłoszenie rekrutacyjna wraz z listą najważniejszych informacji i terminami
- Formularz dla LO 4-letniego
- Formularz dla LO 3-letniego
 

Komentarze

Tabela - III liga

Lp Drużyna Mecze Punkty
1. Avia Świdnik 9 18
2. Wieczysta Kraków 9 18
3. Siarka Tarnobrzeg 9 17
4. Garbarnia Kraków 9 17
5. Chełmianka Chełm 9 16
6. Star Starachowice 9 15
7. KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 9 15
8. Czarni Połaniec 9 15
9. Świdniczanka Świdnik 9 14
10. Podlasie Biała Podlaska 9 13
11. Unia Tarnów 9 12
12. Wiślanie Jaśkowice 9 11
13. KS Wiązownica 9 10
14. Wisłoka Dębica 9 9
15. Podhale Nowy Targ 9 8
16. Orlęta Radzyń Podlaski 9 5
17. Karpaty Krosno 9 5
18. Sokół Sieniawa 9 4
zobacz wszystkie tabele

Terminarz

 • 30.09
  12:00
  Wieczysta Kraków - Unia Tarnów III liga
 • 12:00
  Czarni Połaniec - KS Wiązownica III liga
 • 16:00
  Zalesianka Zalesie - Orzeł Dębno V liga
 • 16:00
  Słomka Siekierczyna - Gorce Kamienica Klasa okręgowa
 • 16:00
  AKS Ujanowice - Płomień Limanowa Klasa okręgowa
 • 16:00
  Dunajec Ostrowsko - GKS Łapsze Niżne Klasa A
 • 16:00
  Wierchy Lasek - Zakopane Klasa A
 • 16:00
  Orkan Szczyrzyc - Okocimski KS Brzesko V liga
 • 16:00
  GLKS Gromnik - KS Biecz V liga
 • 16:00
  LKS Szaflary - Dunajec Nowy Sącz V liga
 • 16:00
  Podhale Nowy Targ - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski III liga
 • 16:00
  Dalin Myślenice - Wisła II Kraków IV liga
 • 16:00
  Świdniczanka Świdnik - Orlęta Radzyń Podlaski III liga
 • 16:00
  Siarka Tarnobrzeg - Podlasie Biała Podlaska III liga
 • 16:00
  Karpaty Krosno - Chełmianka Chełm III liga
 • 16:00
  Wiślanie Jaśkowice - Garbarnia Kraków III liga
 • 16:30
  Skalni Zaskale - AP Wisła Czarny Dunajec Klasa A
 • 16:30
  Orawa Jabłonka - Lubań Maniowy - Zapora Kluszkowce II Klasa A
 • 16:30
  Lubań Maniowy - Beskid Andrychów IV liga
  30.09
 • 11:00
  Unia Naprawa - Skałka Rogoźnik/Stare Bystre Klasa B gr. 1
 • 11:00
  Unia Oświęcim - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska IV liga
 • 14:00
  Podgórki Krauszów - Janosik Sieniawa Klasa B gr. 1
 • 14:00
  Sokolica Krościenko - Biali Biały Dunajec Klasa B gr. 2
 • 14:00
  Przełęcz Łopuszna - Bór Dębno Klasa A
 • 14:00
  Granit Czarna Góra - Jarmuta Szczawnica Klasa A
 • 15:00
  Lokomotiv Chabówka - Czarni Czarny Dunajec Klasa A
 • 15:00
  Szarotka Rokiciny Podhalańskie - Delta Pieniążkowice Klasa B gr. 1
 • 16:00
  KS Lawina Spytkowice - Krokus Pyzówka Klasa B gr. 1
 • 16:00
  Sokół Sieniawa - Wisłoka Dębica III liga
 • 16:00
  Huragan Waksmund - Lubań Tylmanowa Klasa okręgowa
 • 16:00
  LKS Jodłownik - Krokus Przyszowa Klasa okręgowa
 • 16:00
  Babia Góra Lipnica Wielka - Wiatr Ludźmierz Klasa okręgowa
 • 16:00
  Tarnovia Tarnów - Sokół Słopnice V liga
 • 16:00
  Dunajec Zakliczyn - Sandecja II Nowy Sącz V liga
 • 16:00
  LKS Jawiszowice - Barciczanka Barcice IV liga
 • 16:30
  GKS Drwinia - Kolejarz Stróże V liga
 • 17:00
  KS Luboń Skomielna Biała - Skawianin Skawa Klasa B gr. 1
 • 17:00
  Spływ Sromowce Wyżne - Watra Białka Tatrzańska II Klasa B gr. 2
 • 17:00
  Łęgi Nowa Biała - KS Zakopane II Klasa B gr. 2
 • 17:00
  Spisz Krempachy - Gorc Ochotnica Klasa B gr. 2
  01.10
zobacz więcej
reklama