08.02.2017 | Czytano: 11696

Tomasz Handzel podał się do dymisji

AKTUALIZACJA W środowisku hokejowym wrze. Wszyscy wokoło mówią o tym, że prezes MMKS Tomasz Handzel podał się do dymisji.

Miał się spotkać z rodzicami, ale do spotkania nie doszło. Powiedziano rodzicom, że prezes zrezygnowal z pełmnionej funkcji.

 - Powodem rezygnacji są przyczyny natury osobistej, które uniemożliwiają mi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale - powiedział zapytany o powody decyzji były już prezes nowotarskiego klubu.

Na prezesa wybrany został 21 listopada 2016 roku, na nadzwyczajnym „walnym”, po dymisji zarządu Roberta Zamarlika. Ciśnienia na sali nie było. Kandydat był jeden i chciano jak najszybciej załatwić sprawę. Miał wielkie plany. Wymieniał je w swoim expose.

- Chcę się zaangażować w rozwój hokeja, by był modny wśród dzieci i młodzieży – powiedział i przedstawił cele w punktach:
- ocieplenie klimatu wokół hokeja w mieście;
- szukanie rozwiązań, by więcej dzieci garnęło się do hokeja;
- poprawa organizacji klubu;
- poprawa i ujednolicenie szkolenia;
- szukanie nowych źródeł finansowania;
- poprawa marketingu i relacji z mediami.

Stefan Leśniowski
 

Komentarze





reklama